เจอร์ซีย์ให้เวลาชาวประมงฝรั่งเศสมากขึ้นในการปฏิบัติตามกฎใหม่

เจอร์ซีย์ให้เวลาชาวประมงฝรั่งเศสมากขึ้นในการปฏิบัติตามกฎใหม่ในการเสนอราคาเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทใบอนุญาตทำการประมง รัฐบาลเจอร์ซีย์กล่าวว่าการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคมถือเป็นสัญญาณของความสุจริต ว่าปัญหาสิทธิหลัง Brexit ของฝรั่งเศสสามารถแก้ไขได้ ทางการฝรั่งเศสในนอร์มังดีได้ยกเลิกคำสั่งห้ามชาวประมงเจอร์ซีย์จอดเรือในท่าเรือ

เป็นไปตามการประท้วงทางเรือซึ่งปิดกั้นท่าเรือเซนต์เฮลเยอร์ของเจอร์ซีย์โดยกองทัพเรืออังกฤษและฝรั่งเศสเรียกตัวเข้ามา ชาวประมงประท้วงต่อต้านกฎหลัง Brexit ซึ่งกำหนดให้เรือฝรั่งเศสแสดงว่าพวกเขามีประวัติการตกปลาในน่านน้ำของเจอร์ซีย์ ทางการฝรั่งเศสอ้างว่ามีการเพิ่มข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รัฐบาลเจอร์ซีย์กล่าวว่าได้ส่งการตอบสนองต่อปัญหาล่าสุดไปยังรัฐบาลสหราชอาณาจักรซึ่งได้แบ่งปันกับสหภาพยุโรปและปกป้องระบบใบอนุญาตของ Crown Dependency